درباره ما


گالری طلا و جواهر مقصودی را مرحوم حاج حسن مقصودی در سال هزار رو سیصد و سی و هفت تأسیس کردند. ایشان که در زمان حیات به شیخ حسن صلواتی معروف بود یکی از با اعتبارترین و معروف ترین افراد صنف طلا و جواهر بوده و حدود شانزده سال رییس اتحادیه طلا و جواهر و نقره و سکه و ساعت تهران بودند. حاج حسن مقصودی مدتی هم ریاست اتحادیه کشوری را بر عهده داشتند.

فرزندان آن مرحوم حاج محسن (فرزند ارشد)، حاج رحیم و مهدی مقصودی همگی در زمینه تولید و فروش طلا و جواهر فعالیت داشته اند. از سال هزار و سیصد و هشتاد تا امروز اداره کسب و کار خانوادگی با دو فرزند ایشان، علی و امیر مقصودی است.

امروز مشتریان ما گالری مقصودی را هنوز هم به درستکاری، امانتداری، و صداقت می شناسند و ما، فرزندان مرحوم حسن مقصودی همه تلاشمان را می کنیم تا از این سرمایه ارزشمند محافظت کنیم.