تماس با ما


geo نشانی فروشگاه:

شعبه مرکزی :خیابان جمهوری اسلامی (بین مخبرالدوله و بهارستان) ، روبروی مسجد توحید ، پلاک ۱۴۲

شعبه دو: خیابان جمهوری اسلامی (بين مخبرالدوله و بهارستان) ، پاساژ مرداس ، طبقه منفی یک ، پلاک ۱۴۶

telephone تلفن:

۰۰۹۸ ۲۱ - ۳۳ ۹۷ ۵۳ ۹۳

۰۰۹۸ ۲۱ - ۳۶ ۰۵ ۶۸ ۱۸

mobile موبایل:

۰۰۹۸ ۹۱ ۰۸ ۳۸ ۸۷ ۷۰

clock ساعت کار:

۱۱:۰۰ - ۱۴:۳۰

۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰

envelop ایمیل: