آخرین قیمت طلا و سکه

سکه امامی فروش: ۴۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سکه امامی خرید: ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ارزش طلای سکه تمام: ۳۶۱٬۶۹۶٬۶۲۰ ریال
سکه بهار فروش: ۴۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال سکه بهار خرید: ۳۹۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 خرید: ۳۶٬۴۶۱٬۰۰۰ ریال
نیم سکه فروش: ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال نیم سکه خرید: ۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 خرید: (طلای سرمایه) ۳۶٬۶۹۰٬۳۹۰ ریال
ربع سکه فروش: ۱۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ربع سکه خرید: ۱۵۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 فروش: (طلای سرمایه) ۳۷٬۴۳۱٬۶۱۰ ریال
سکه گرمی فروش: ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سکه گرمی خرید: ۶۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 فروش: (طلای خام) ۳۷٬۰۶۱٬۰۰۰ ریال
اونس طلا: ۲٬۳۶۹ دلار مظنه طلا: ۱۶۰٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال https://maghsoudi.gold
بروزرسانی قیمت: ساعت ۱۰:۴۴:۴۶ - ۲۲ آوریل

جواهری مقصودی