آخرین قیمت طلا و سکه

سکه امامی فروش: ۳۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال سکه امامی خرید: ۳۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ارزش طلای سکه تمام: ۲۵۹٬۵۴۵٬۶۰۰ ریال
سکه بهار فروش: ۲۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سکه بهار خرید: ۲۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 خرید: ۲۷٬۱۴۵٬۰۰۰ ریال
نیم سکه فروش: ۱۸۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال نیم سکه خرید: ۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 خرید: (طلای سرمایه) ۲۶٬۳۲۹٬۰۵۰ ریال
ربع سکه فروش: ۱۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ربع سکه خرید: ۱۰۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 فروش: (طلای سرمایه) ۲۶٬۸۶۰٬۹۵۰ ریال
سکه گرمی فروش: ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سکه گرمی خرید: ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال هر گرم 18 فروش: (طلای خام) ۲۶٬۵۹۵٬۰۰۰ ریال
اونس طلا: ۱٬۹۴۴ دلار مظنه طلا: ۱۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال https://maghsoudi.gold
بروزرسانی قیمت: ساعت ۱۳:۵۸:۵۵ - ۲۲ مارس

جواهری مقصودی