گوشواره طرح ونکلیف، آویزدار، با زنجیرهای فلامینگو، طلای زرد، زیبا،
گوشواره طرح ونکلیف، آویزدار، با زنجیرهای فلامینگو، طلای زرد، زیبا،

مقصودی ، MAGHSOUDI

گوشواره طرح ونکلیف

گوشواره طرح ونکلیف، آویزدار، با زنجیرهای فلامینگو، طلای زرد، زیبا،

وزن: ۵.۹۴ گرم

قیمت: ۱۷۰٬۹۵۴٬۳۸۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۵:۵۶:۲۴

×