حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است

مقصودی

انگشتر

حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است

وزن: ۴.۱۵ گرم

قیمت: ۱۲۲٬۴۲۹٬۱۹۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۰۵:۲۴

×