حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است

مقصودی

انگشتر

حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رزگلد، وزن نگین کسر شده است

وزن: ۳.۹۸ گرم

قیمت: ۱۱۶٬۴۴۳٬۶۵۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۱۷:۲۴

×