حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و گلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و گلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و گلد، وزن نگین کسر شده است

مقصودی

انگشتر

حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و گلد، وزن نگین کسر شده است

وزن: ۳.۷۹ گرم

قیمت: ۱۵۲٬۴۴۸٬۹۶۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۱۹:۴۷

×