حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رز گلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رز گلد، وزن نگین کسر شده است
حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رز گلد، وزن نگین کسر شده است

مقصودی

انگشتر

حلقه نشان، نگین اتم، ترکیب طلای سفید و رز گلد، وزن نگین کسر شده است

وزن: ۳.۵۲ گرم

قیمت: ۱۴۱٬۵۸۸٬۴۸۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۵:۴۷

×