ستاره حدود 2 سانتیمتر، با زنجیر، بدون نگین

مقصودی

گردنبند ستاره ای

ستاره حدود 2 سانتیمتر، با زنجیر، بدون نگین

وزن: ۲.۰۸ گرم

قیمت: ۸۱٬۷۹۳٬۲۹۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۱:۵۸:۴۸

×