نگین اتمی، طول 2 سانتیمتر، وزن نگین کسر شده
نگین اتمی، طول 2 سانتیمتر، وزن نگین کسر شده

مقصودی

گوشواره میخی

نگین اتمی، طول 2 سانتیمتر، وزن نگین کسر شده

وزن: ۲.۲۸ گرم

قیمت: ۱۰۲٬۲۴۳٬۸۸۷ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۱:۲۹:۴۵

×