طرح بافت، قفل دار
دستبند فِرِد

۵ گرم

۲۰۲٬۷۹۶٬۰۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

بدون صدف، تراش دار ، همراه با زنجیر
گردنبند ونکلیف

۳.۸۴ گرم

۱۵۰٬۵۹۸٬۶۵۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

مدل دیپلمات، نگین دار، طلا زرد
دستبند تیفانی

۱۲ گرم

۴۸۶٬۷۱۰٬۴۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

نگین اتمی، طول 2 سانتیمتر، وزن نگین کسر شده
گوشواره میخی

۲.۲۸ گرم

۹۲٬۴۷۴٬۹۷۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

میکی موس، آینه ای
گوشواره میخی

۱ گرم

۳۹٬۲۱۸٬۴۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

ستاره حدود 2 سانتیمتر، با زنجیر، بدون نگین
گردنبند ستاره ای

۲.۰۸ گرم

۸۱٬۵۷۴٬۲۷۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح فانتزی، سایز 54
انگشتر مینیمال

۱.۶۱ گرم

۶۲٬۰۶۲٬۲۸۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح ماه و ستاره، سایز 56
انگشتر مینیمال

۱.۴۵ گرم

۵۵٬۸۹۴٬۶۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

اتمی، قطر دایره 5 میلیمتر، با پشت گوشواره طلا
گوشواره میخی

۱.۰۸ گرم

۴۳٬۸۰۳٬۹۳۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح شرقی، هفت گل، نگین اتمی
انگشتر اتم

۳.۶۸ گرم

۱۴۴٬۳۲۳٬۷۱۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

بیضی، شیاردار
گوشواره پروفیلی

۳.۴۵ گرم

۱۳۹٬۹۲۹٬۲۴۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

لوزی، شیاردار
گوشواره پروفیلی

۴.۹۹ گرم

۲۰۲٬۳۹۰٬۴۰۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

کیفی، شیاردار
گوشواره پروفیلی

۴.۳۴ گرم

۱۷۶٬۰۲۶٬۹۲۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

دایره ای، شیاردار
گوشواره پروفیلی

۳.۰۴ گرم

۱۲۳٬۲۹۹٬۹۶۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

نگین دار، مشکی
انگشتر بوچرون

۴.۹۸ گرم

۲۰۱٬۹۸۴٬۸۱۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

دستبند تیفانی

۹.۲۷ گرم

۳۷۵٬۹۸۳٬۷۸۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

پیچی، آینه ای
دستبند النگویی

۳ گرم

۱۲۰٬۶۷۲٬۰۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

مسیکا، نگین متحرک
انگشتر مسیکا

۳.۹۶ گرم

۱۶۰٬۶۱۴٬۴۳۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

بوچرون، نگین دار،
انگشتر بوچرون

۴.۹۸ گرم

۲۰۱٬۹۸۴٬۸۱۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح میخ ، گلد،  بدون نگین
دستبند النگویی کارتیر

۵.۱۹ گرم

۲۰۷٬۰۲۲٬۸۷۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

میناکاری، گل آبی، قابل سایز
انگشتر بچگانه

۲ گرم

۸۱٬۱۱۸٬۴۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

 مدل صدف، بدون نگین
انگشتر مینیمال

۲ گرم

۷۸٬۴۳۶٬۸۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

بدون نگین
انگشتر مینیمال

۲ گرم

۸۱٬۱۱۸٬۴۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

مدل گوی، بدون نگین
دستبند طرح دیویدیورمن

۷.۶۹ گرم

۳۰۱٬۵۸۹٬۴۹۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح ورساچه، بدون نگین، هجده مهره
آویز گردنبند

۵.۱۱ گرم

۲۰۳٬۸۳۱٬۷۶۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح ورساچه، بدون نگین، بیست و دو مهره
آویز گردنبند

۷.۳۳ گرم

۲۹۲٬۳۸۴٬۹۰۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

البرناردو، دارای هجده مهره سه رنگ طلایی، سفید و رزگلد
گوشواره حلقه ای

۲.۹۸ گرم

۱۱۸٬۸۶۸٬۶۲۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

توپی سه رنگ
گوشواره حلقه ای

۳.۱ گرم

۱۲۳٬۶۵۵٬۲۸۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

البرناردو، دارای سه مهره سه رنگ طلایی، سفید و رزگلد، سایز کوچک
گوشواره حلقه ای

۲.۴ گرم

۹۵٬۷۳۳٬۱۲۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طرح ورساچه، چهره ملکه، نگین دار، آینه ای
آویز گردنبند

۲۵.۱۴ گرم

۱٬۰۰۲٬۸۰۴٬۴۳۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

البرناردو، دارای چهار مهره سه رنگ طلایی، سفید و رزگلد
گوشواره حلقه ای

۳.۴۵ گرم

۱۳۷٬۶۱۶٬۳۶۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

دستبند رولکس

۲۵.۲۷ گرم

۱٬۰۱۶٬۴۶۰٬۴۸۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

مزین به یاقوت کبود، قابل سفارش
سرویس جواهر

۱۰ گرم

۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

جواهر، 2.20 قیراط باگت
انگشتر

۱۵.۴۷ گرم

۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

جواهر، 2.90 قیراط
انگشتر

۱۷.۸۱ گرم

۱٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

آینه ای، طرح قلب
گوشواره پروفیلی

۱.۲ گرم

۴۸٬۶۷۱٬۰۴۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

آینه ای، طرح شبدر چهار برگ
گوشواره پروفیلی

۱.۴۳ گرم

۵۷٬۹۹۹٬۶۵۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

مدل بافت، سگکی بدون نگین
دستبند طرح فِرِد

۱۱.۵۶ گرم

۴۶۸٬۸۶۴٬۳۵۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

مدل بافت، سگکی نگین دار
دستبند طرح فِرِد

۱۰.۲۶ گرم

۴۱۶٬۱۳۷٬۳۹۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸

طلایی، مدل بافت
دستبند طرح فِرِد

۸.۱۳ گرم

۳۲۹٬۷۴۶٬۲۹۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۲۰:۲۸:۴۸