مدل گوی، بدون نگین
دستبند طرح فِرد

۷.۶۹ گرم

۲۱۹٬۳۶۳٬۱۷۱ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح ورساچه، بدون نگین، هجده مهره
آویز گردنبند

۵.۱۱ گرم

۱۴۸٬۲۵۸٬۴۲۳ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح ورساچه، بدون نگین، بیست و دو مهره
آویز گردنبند

۷.۳۳ گرم

۲۱۲٬۶۶۸٬۱۴۹ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

البرناردو، دارای هجده مهره سه رنگ طلایی، سفید و رزگلد
گوشواره حلقه ای

۲.۹۸ گرم

۸۶٬۴۵۹٬۹۰۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

توپی سه رنگ
گوشواره حلقه ای

۳.۱ گرم

۸۹٬۹۴۱٬۵۰۹ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

البرناردو، دارای سه مهره سه رنگ طلایی، سفید و رزگلد، سایز کوچک
گوشواره حلقه ای

۲.۴ گرم

۶۹٬۶۳۲٬۱۳۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح ورساچه، چهره ملکه، نگین دار، آینه ای
آویز گردنبند

۲۵.۱۴ گرم

۷۲۹٬۳۹۶٬۶۲۵ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

البرناردو، دارای چهار مهره سه رنگ طلایی، سفید و رزگلد
گوشواره حلقه ای

۳.۴۵ گرم

۱۰۰٬۰۹۶٬۱۹۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

آینه ای، طرح قلب
گوشواره پروفیلی

۱.۲ گرم

۳۵٬۴۰۱٬۲۱۲ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

آینه ای، طرح شبدر چهار برگ
گوشواره پروفیلی

۱.۴۳ گرم

۴۲٬۱۸۶٬۴۴۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

مدل بافت، سگکی بدون نگین
دستبند طرح فِرِد

۱۱.۵۶ گرم

۳۴۱٬۰۳۱٬۶۷۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

مدل بافت، سگکی نگین دار
دستبند طرح فِرِد

۱۰.۲۶ گرم

۳۰۲٬۶۸۰٬۳۶۳ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طلایی، مدل بافت
دستبند طرح فِرِد

۸.۱۳ گرم

۲۳۹٬۸۴۳٬۲۱۱ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طلایی، لولا دار، آینه ای
دستبند النگویی طرح هرمس

۶.۵۶ گرم

۱۹۰٬۳۲۷٬۸۳۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

مدل زنجیری، طلا زرد، جذاب
گردنبند طرح کارتیه

۵۹.۴ گرم

۱٬۷۵۲٬۳۵۹٬۹۹۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح کارتیه، رز گلد، نگین دار
دستبند النگویی میخی

۱۰ گرم

۲۹۵٬۰۱۰٬۱۰۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

 مدل سگکی، نگین دار، ترند سال
دستبند النگویی طرح فِرِد

۶.۱ گرم

۱۷۹٬۹۵۶٬۱۶۱ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

مدل قلب، بسیار جذاب با قفلی خاص
گردنبند طرح تیفانی

۲۲.۶ گرم

۶۶۶٬۷۲۲٬۸۲۶ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

پنتر
گردنبند کارتیه

۶.۱۶ گرم

۱۸۶٬۲۳۱٬۸۳۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

سفید، لولا دار، آینه ای
دستبند النگویی طرح هرمس

۵.۵۳ گرم

۱۶۷٬۱۸۵٬۳۹۳ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

پروفیلی آینه ای، طرح مربع، قفل کلیپسی
گوشواره

۱.۶۶ گرم

۴۷٬۷۵۷٬۵۰۳ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح کریستین دیور، Christian Dior
دستبندالنگویی

۱۰.۷۵ گرم

۳۲۴٬۹۹۸٬۷۳۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

ماری، نگین دار، دارای قفل، ترند سال
دستبند طرح بولگاری

۸.۲ گرم

۲۴۷٬۹۰۶٬۰۰۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

سنگ دار
دستبند طرح کارتیه

۲۰.۵۹ گرم

۶۲۲٬۴۸۵٬۹۴۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح یوزپلنگ، نگین دار، آینه ای، ترند سال
انگشتر طرح کارتیه

۶.۷۵ گرم

۲۰۴٬۰۶۸٬۹۷۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

ماری، آینه ای، نگین دار
انگشتر طرح بولگاری

۶ گرم

۱۸۱٬۳۹۴٬۶۴۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

دستبند النگوی طرح بولگاری ماری نگین دار
دستبند النگوی طرح بولگاری

۲۱.۱۹ گرم

۶۴۰٬۶۲۵٬۴۰۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

میخی
دستبند کارتیه

۱۱.۰۹ گرم

۳۳۵٬۲۷۷٬۷۶۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح یوزپلنگ، نگین دار، آینه ای، ترند سال
دستبند کارتیه

۲۸.۲۹ گرم

۸۵۵٬۲۷۵٬۷۲۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح مار، نگین دار، آینه ای، ترند سال
دستبند بولگاری

۱۴.۱ گرم

۴۲۶٬۲۷۷٬۴۰۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

رولباسی، با قابلیت سفارش سنگ های مختلف رنگی
گردنبند ونکلیف

۱۶ گرم

۴۵۶٬۴۱۲٬۳۲۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

آویز قلب
گردنبند تیفانی

۱۶ گرم

۴۷۲٬۰۱۶٬۱۶۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

سکه دو رخ، قابل تفکیک و استفاده در دو زنجیر مجزا، مناسب عشاق
آویز گردنبند

۳.۷۸ گرم

۱۰۱٬۳۷۶٬۱۹۸ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح مار، بدون نگین، آینه ای
دستبند بولگاری

۱۵.۹۶ گرم

۴۷۰٬۸۳۶٬۱۲۰ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴

طرح تیفانی
دستبند کارتیه

۳۹.۴۳ گرم

۱٬۱۶۳٬۲۲۴٬۸۲۴ ریال

بروزرسانی قیمت: ۱۷:۲۶:۲۴